Някои най-характерни особености на ромската етническа общност. - Начално образование, 1995, 35(7), с. 57-62, Print ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1130954980


Нунев, Йосиф (1995) Някои най-характерни особености на ромската етническа общност. - Начално образование, 1995, 35(7), с. 57-62, Print ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1130954980 София


 В разработката се предлагат някои най-характерни особености на ромската етническа общност както на базата собствени изследвания върху ромския фолклор, собствени наблюдения върху общността и личното участие на автора в живота на тази общност, така и в процеса на обучението и възпитанието на ромски деца и сътрудничеството с техните родители.
  Статия
 роми, фолклор, ценности
 Издадено
  23476
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/