Примерна методика за изследване на езиковата компетентност на ромски деца при постъпването им в първи клас. - Начално образованиe, 1995, 35(5), с. 44-50, Print ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1130255588


Нунев, Йосиф (1995) Примерна методика за изследване на езиковата компетентност на ромски деца при постъпването им в първи клас. - Начално образованиe, 1995, 35(5), с. 44-50, Print ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID: 1130255588 София


 Разработката предлага собствена методика за изследване на езиковата компетентност на ромски деца, постъпващи в първи клас в условията на обучение в монокултурна образователна среда. Паралелно се изследват и определят езиковите компетенции на всеки новопостъпил първокласник на два езика - майчин ромски (ерлийски или влахички деалект), като майчин езики български, като език цел. На базата на доказаните индивидуални компетентности и колективната такава за целия клас, се градят препоръки за по-успешна работа в периода на първоначално ограмотяване и по-нататъшно обучение, възпитание и социализация на малките ученици роми в монокултурната им образователна среда.
  Статия
 роми, ограмотяване, билингвизъм, монокултурна среда.
 Издадено
  23475
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/