Регулиране на диспропорциите в индустриалното производство.


Пенчева, Ивалинка (1995) Регулиране на диспропорциите в индустриалното производство. Сборник от научна дискусия "Нестандартни подходи и методи за управление на икономиката в преход, Орешак, 16-18 юни 1995 г. Ред. К. Каменов, АИ "Ценов", 1995, с. 26-33.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23469
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/