Диверсификацията - стратегия за оцеляване и развитие на фирмите.


Пенчева, Ивалинка (1993) Диверсификацията - стратегия за оцеляване и развитие на фирмите. Бизнес управление, 1993, кн. 2, с. 47-53. Print ISSN 0861-6604, Online 2534- 8396, COBISS.BG-ID 1119711204.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23467
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/