Агресия, водеща до благополучие.


Пенчева, Ивалинка (1993) Агресия, водеща до благополучие. Икономически живот, 1993, 4(1324), с. 6-7, Print ISSN 0205-0994, COBISS.BG-ID 1119403492.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23466
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/