За достойно място на свободния пазар.


Пенчева, Ивалинка (1992) За достойно място на свободния пазар. Хранителна промишленост, 1992, (3,92), с. 3 - 5. Print ISSN 0205 - 3837, COBISS.BG-ID 1119689956.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23464
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/