Хаосът - едно предизвикателство към мениджъра.


Пенчева, Ивалинка (1995) Хаосът - едно предизвикателство към мениджъра. Сборник от юбилейна научна конференция "Хаосът и предизвикателствата на планирането", Свищов, 10-12 април 1995 г. Свищов: АИ: Ценов, 1995, с. 172-176.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23463
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/