Процесите на когнитивния дисонанс през призмата на Модела за Аз – стандартите.


Бургов, Пресиян (2009) Процесите на когнитивния дисонанс през призмата на Модела за Аз – стандартите. В. Търново: УИ ”Св. Св Кирил и Методий”, Диоген, с. 188-204, 2009. ISBN 978-954-524-685-2, COBISS.BG-ID - 1230187236.


 
  Студия
 процеси на когнитивен дисонанс, Аз-стандарти, Аз-атрибуции, персонални стандарти, нормативни стандарти, оценка на поведението, редукция на дисонанса.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  23454
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/