Психичният феномен – когнитивен дисонанс.


Бургов, Пресиян (2008) Психичният феномен – когнитивен дисонанс. Варна: ”Псидо” ЕООД, с. 28-36, 2008. ISBN 954-9996-40-9


 
  Статия
 теория за когнитивния дисонанс, селекция на информация, психичен дискомфорт, промяна на вярвания и поведение, когнитивни елементи.
 Издадено
  23453
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/