Аспекти на когнитивния дисонанс и Аз – концепцията.


Бургов, Пресиян (2008) Аспекти на когнитивния дисонанс и Аз – концепцията. В. Търново: УИ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. 137-148, 2008. ISBN 978-954-524-655-5


 
  Статия
 когнитивен дисонанс, Аз-концепция, редуциране на когнитивния дисонанс, преработка на информация, вярвания, знания.
 Издадено
  23452
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/