Руската политика и създаването на Балканския съюз.


Астарджиева, Татяна (2008) Руската политика и създаването на Балканския съюз. - "Епохи", 2008, Година ХIV кн. 3-4, с. 93 -110, Print ISSN 1310-2141


 
  Статия
 
 Издадено
  23450
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/