Бойният път на Пети пехотен дунавски полк в Сръбско-българската война 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2013, № 105, с. 3-33


Лечев, Велико (2014) Бойният път на Пети пехотен дунавски полк в Сръбско-българската война 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2013, № 105, с. 3-33 ISSN 0323-9780(print), COBISS.BG-ID 1119807716


 Изследван е приносът на Пети пехотен дунавски полк за извоюваната победа през Сръбско-българската война 1885 г.
  Студия
 Българска войска, Сръбско-българска война 1885 г., Пети пехотен дунавски полк


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23449
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/