Руската позиция за българския неутралитет 1914-1915 г.


Астарджиева, Татяна (2009) Руската позиция за българския неутралитет 1914-1915 г. -В: "Европа между Средновековието и съвременността", Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев, В.Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2009, с. 251-263, ISBN 978-954-524-675-3


 
  Статия
 
 Издадено
  23448
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/