Аспекти от дейността на военното аташе в Букурещ Александър Кисьов (1912-1913 г.).


Астарджиева, Татяна (2007) Аспекти от дейността на военното аташе в Букурещ Александър Кисьов (1912-1913 г.). Сб. Доклади от научна конференция "Толерантност и нетърпимост в международните отношения", гр. Варна, 2007 г. Ред. Н. Дюлгерова. Варна: УИ ВСУ "Черноризец Храбър", 2007, с. 471-484. ISBN 978-954-715-346-2


 
  Статия
 
 Издадено
  23447
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/