Българският младежки земеделски съюз (септември 1921 - юни 1923 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1992, Т. 30, Кн. 3, с. 207-246


Лечев, Велико (1995) Българският младежки земеделски съюз (септември 1921 - юни 1923 г.). - Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Исторически факултет, 1992, Т. 30, Кн. 3, с. 207-246 ISSN 0861-7945. COBISS.BG-ID 1124242148; COBISS.BG-ID (на статията) 1146507236


 Изследвана е политическата дейност на Младежкия съюз при Българския земеделски народен съюз през периода 1921 - 1923 г.
  Студия
 партийно-политическа система в България, Български земеделски народен съюз, Български младежки земеделски съюз


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23446
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/