Русия и кризата в отношенията между балканските съюзници 1913 г.


Астарджиева, Татяна (2009) Русия и кризата в отношенията между балканските съюзници 1913 г. - В:"130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и освобождението на България", В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2009, с. 253-272, ISBN 978-954-524-712-5


 
  Статия
 
 Издадено
  23444
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/