Нови сведения за началото на военната кампания в Добруджа през септември 1916 г. - В: Герои, идеи, събития : Сборник с изследвания. Тутракан, 2018, с. 161-171


Лечев, Велико (2018) Нови сведения за началото на военната кампания в Добруджа през септември 1916 г. - В: Герои, идеи, събития : Сборник с изследвания. Тутракан, 2018, с. 161-171 ISBN 978-619-176-125-8


 Анализирани са сведения от виенския периодичен печат за началото на военната кампания в Добруджа през септември 1916 г.
  Статия
 Първа световна война, военна кампания в Доборуджа 1916 г., периодичен печат


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23443
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/