Движение за защита на Съединението в Добруджа през 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2010, №100, с. 7-25


Лечев, Велико (2010) Движение за защита на Съединението в Добруджа през 1885 г. - Известия на Държавните архиви, 2010, №100, с. 7-25 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716


 Изследвано е участието на добруджанци в помощното движение и доброволческото движение по време на съединението на Княжество България и Източна Румелия и Сръбско-българската война 1885 г.
  Статия
 Съединение, доброволческо движение, Сръбско-българска война 1885 г.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23440
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/