Българската военно-административна власт в Тимошко 1915 - 1916 г. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2009, № 97, с. 3-26


Лечев, Велико (2009) Българската военно-административна власт в Тимошко 1915 - 1916 г. - Известия на Държавните архиви, София : ГУА при МС, 2009, № 97, с. 3-26 ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716


 Изследвана е дейността на българската военно-административна власт за военновременно нормализиране на живота в Тимошко през 1915 - 1916 г.
  Статия
 Първа световна война, Тимошко, българска военно-административна власт


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23439
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/