Българска парламентарна делегация в Будапеща и Виена (май 1916 г.). - В: Историк със съдба на творец и преподавател : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Т. 1-2 / Йорданка Ненова Спасова. Т. 1. / Ред. кол. Дора Щерева и др. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 215-231


Лечев, Велико (2009) Българска парламентарна делегация в Будапеща и Виена (май 1916 г.). - В: Историк със съдба на творец и преподавател : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Т. 1-2 / Йорданка Ненова Спасова. Т. 1. / Ред. кол. Дора Щерева и др. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 215-231 ISBN 978-954-400-115-5. COBISS.BG-ID 1230537444


 Изследвана е политическата дейност на българската парламентарна делегация, посетила Будапеща и Виена през май 1916 г.
  Статия
 Първа световна война, българска парламентарна делегация, Будапеща,Виена


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23438
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/