Военното разузнаване на Германия и Австро-Унгария в Турну Северин 1915 - 1916 г. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев / Ред. кол. Румяна Радкова и др. София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009, с. 150-162


Лечев, Велико (2009) Военното разузнаване на Германия и Австро-Унгария в Турну Северин 1915 - 1916 г. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев / Ред. кол. Румяна Радкова и др. София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009, с. 150-162 ISBN 978-954-322-277-3. COBISS.BG-ID 1231023588


 Изследвана е дейността на руската офицерска мисия в Турну Северин и контрадействията на военните разузнавания на Германия и Австро-Унгария през 1915 - 1916 г.
  Статия
 Първа световна война, руска офицерска мисия в Турну Северин, военно разузнаване


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23437
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/