Прочит на кодовете. (Емануил Емануилов. Истината за Освободителната война пред съда на Клио. Изд. „Ивис“, В. Търново, 2017).


Симеонов, Симеон (2018) Прочит на кодовете. (Емануил Емануилов. Истината за Освободителната война пред съда на Клио. Изд. „Ивис“, В. Търново, 2017). К - Вестник за критика, дебати и културни удоволствия, (София, Фондация „Пространство Култура”) № 6, 9 ноем. 2018, с. 4. ISSN 2603-4441 COBISS.BG-ID 1287000292


 Съдържа отзив за книгата на Емануил Емануилов "Истината за Освободителната война пред съда на Клио", представяща различен поглед върху библиографията в България, посветена на Освобождението от 1877-1878 г.
  Отзив
 Константин Косев, Дойно Дойнов, Божидар Димитров, Андрей Пантев, Пламен Митев, Ото фон бисмарк, Дюла Андраши, Макгахан, Гладстон, Александър II Романов, граф Николай Игнатиев, Дмитрий Милютин.,


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  23436
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/