Кирил Василев Кръстев.


Манолакев, Христо (1994) Кирил Василев Кръстев. Речник по Нова Българска литература. 1878 - 1992. С., 1994, Изд. „Хемус”, с. 191-192. ISBN 9544280618.


 
  Статия
 
 
  23434
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/