(Не)познатият Степан Трофимович Верховенски.


Манолакев, Христо (2011) (Не)познатият Степан Трофимович Верховенски. ПУ „Паисий Хилендарски”. Научни трудове, том 49, кн. 1, сб. В, 2011 – Филология, с. 99-114. ISSN 0861-0029 COBISS.BG-ID 1256712164


 
  Статия
 
 
  23433
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/