Либертинский герой в русской литературе ХІХ века (Онегин, Печорин).


Манолакев, Христо (2011) Либертинский герой в русской литературе ХІХ века (Онегин, Печорин). Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), 2011, т. 79, с. 7-16. ISSN 0352-5007 | UDC 821.16+811.16(05)


 
  Статия
 
 
  23432
 Христо Манолакев

1. Кръстева, Д. Из тематичните паркове на руската култура и литература. Шумен. 2014. Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, с. 14. ISBN 978-954-577-989-3. COBISS.BG-ID 1269361636

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/