Автопортрет с Пушкин (към пред-историята на “Мъртви души”).


Манолакев, Христо (2010) Автопортрет с Пушкин (към пред-историята на “Мъртви души”). Вечният Гогол. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен на 6-7 октомври, 2009 г. Велико Търново, „Фабер”, 27-47. ISBN 978-954-400-382-1. COBISS.BG-ID 1233578724


 
  Студия
 
 
  23430
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/