Милев Д. и др., Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка


Милев, Димо (2003) Милев Д. и др., Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка Велико Търново, Фабер


 Предложеният учебен материал е в съответствие с онази част от учебната програма за редовно и задочно обучение, включваща работа с текстообработващи програми. Той е предназначен за широк кръг потребители. Структуриран е в две части: лекционен материал и практикум, съдържащ въпроси и задачи за самостоятелна подготовка по всяка от разгледаните теми, примерни тематични тестове, обобщаващи задачи, примерни решения. Включен е речник на термините и примерен конспект.
  Учебник / Учебно помагало
 текстообработка, Word


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2343
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/