В поетичния свят на ранния П. Р. Славейков. (Компаративистичен етюд).


Манолакев, Христо (2009) В поетичния свят на ранния П. Р. Славейков. (Компаративистичен етюд). Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. София, „Изток-Запад”, 2009, с. 143-154. ISBN 978-954-321-650-5.COBISS.BG-ID 1231736036


 
  Статия
 
 
  23428
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/