Поемата „Стоян и Рада” на Найден Геров (Сантиментализмът и Българското възраждане).


Манолакев, Христо (2009) Поемата „Стоян и Рада” на Найден Геров (Сантиментализмът и Българското възраждане). Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански, посветен на неговата 65-годишнина. Велико Търново, ИК „Знак’94”, 2009, с. 231-235. ISBN 978-954-8305-02-0.COBISS.BG-ID 1231469540


 
  Статия
 
 
  23427
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/