„После Онегина: проект „Дубровский”.


Манолакев, Христо (2008) „После Онегина: проект „Дубровский”. Studia Slavica Savariensia, 2008, Т. 1-2, Szombathely, (Унгария), с. 205-221. HU ISSN 1216-0016.


 
  Статия
 
 
  23425
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/