Мотивът за „руините” в българската възрожденска литература. Руините и езиците на романтичното клише.


Манолакев, Христо (2007) Мотивът за „руините” в българската възрожденска литература. Руините и езиците на романтичното клише. Под знака на европейските културни диалози. В памет на професор Боян Ничев. Унив. издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2007, с. 227-242. ISBN 978-954-07-2545-1. COBISS.BG-ID 1228626916


 
  Статия
 
 
  23423
 Христо Манолакев

2. Михайлов, К. Мемоаристиката на ранните руско-турски войни (1768-1830). С., 2015, с. 53. ISBN 978-619-188-030-0 COBISS.BG-ID 1270300900

1. Дакова, Б. Пространство на диалога. – Литературен вестник, бр. 15, 23-29.04.2008. ISSN 1310-9561. COBISS.BG-ID 1119415012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/