Из европейските изкушения на българската възрожденска литература („Стоян и Рада”, „Изворът на белоногата”, „Маминото детенце”).


Манолакев, Христо (2007) Из европейските изкушения на българската възрожденска литература („Стоян и Рада”, „Изворът на белоногата”, „Маминото детенце”). Литературна мисъл, 2007, № 1, с. 102-132. ISSN (print) 0324-0495.COBISS.BG-ID 1285023972


 
  Студия
 
 
  23420
 Христо Манолакев

1. Tacheva, Elena. Есе за националната жена. Гергана и „Гергана” в образи, съ-образи, съображения. - Балканистичен Форум 2-3 (2010), 76.ISSN 1310-3970 COBISS.BG-ID 1121113828

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/