Сюжет Свидригайлова: текст и контекст.


Манолакев, Христо (2007) Сюжет Свидригайлова: текст и контекст. Достоевский и мировая культура. Альманах № 22. Москва, 2007, с. 156-186. ISBN 978-5-89073-047-3


 
  Студия
 
 
  23419
 Христо Манолакев

1. Кръстева, Д. Из тематичните паркове на руската култура и литература. Шумен. 2014. Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, с. 14. ISBN 978-954-577-989-3. COBISS.BG-ID 1269361636

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/