Женският текст в руската литература на ХІХ век: между канона и литературната история.


Манолакев, Христо (2006) Женският текст в руската литература на ХІХ век: между канона и литературната история. Междукултурната комуникация и руските литературни модели. (Межкультурная коммуникация и русские литературные модели). София, Форум „България – Русия”, 2006, с. 37-45. ISBN – 10: 954-9422-05-4; ISBN – 13: 978-954-9422-05-4. COBISS.BG-ID 1243224548


 
  Статия
 
 
  23418
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/