Институциите в документалното наследство на Христо Ботев. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІІ. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, с. 49-61; Proceedings of the Centre for Economic History Research Vol. III, 2018, р. 49-61; ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/issues/volume3/04-Petko%20Petkov.pdf?fbclid=IwAR1hGDI7MzO0BLChLKuEiVyR0Smy_1GHs6Sxo3WQvd1gp7gUbkufeCoAWos


Петков, Петко (2018) Институциите в документалното наследство на Христо Ботев. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том IІІ. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, с. 49-61; Proceedings of the Centre for Economic History Research Vol. III, 2018, р. 49-61; ISSN 2534-9244 http://csii.bg/wp-content/uploads/issues/volume3/04-Petko%20Petkov.pdf?fbclid=IwAR1hGDI7MzO0BLChLKuEiVyR0Smy_1GHs6Sxo3WQvd1gp7gUbkufeCoAWos


 В публикацията се анализира отношението на Христо Ботев към няколко институции: държавата, общината, Българската екзархия, стопански и други дружества
  Доклад
 Христо Ботев, документално наследство, институции
 Издадено
  23416
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/