Българската военно-административна власт в Пиротско 1915 - 1916 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т 2. Научна конференция, 31 октомври 2007, Велико Търново / ред. кол. Димитър Димитров ... [и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, с. 153-169


Лечев, Велико (2008) Българската военно-административна власт в Пиротско 1915 - 1916 г. - България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т 2. Научна конференция, 31 октомври 2007, Велико Търново / ред. кол. Димитър Димитров ... [и др.]. Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, с. 153-169 ISSN 978-619-208-125-6 (Print). ISBN 978-954-524-660-9 (т. 2). COBISS.BG-ID 1228475620


 Проучени са мероприятията на българската военно-административна власт за нормализиране живота на местното население през 1915 - 1916 г.
  Доклад
 Първа световна война, военно-административна власт, Пиротско


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23415
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/