Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния (август-декември 1916 г.). - В: Сборник в чест на доцент д-р Минчо Минчев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Ред. кол. Стела Дерменджиева и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 33-50


Лечев, Велико (2006) Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния (август-декември 1916 г.). - В: Сборник в чест на доцент д-р Минчо Минчев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Ред. кол. Стела Дерменджиева и др. Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 33-50 ISBN 10: 954-524-498-4. ISBN 13: 978-954-524-498-8. COBISS.BG-ID 1046191844


 Проучена е бойната дейност на Дунавската част при Българския военноморски флот във войната срещу Румъния през периода август-декември 1916 г.
  Статия
 Първа световна война, Български военноморски флот, Дунавска част


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23412
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/