Между канон и литературна история.


Манолакев, Христо (2005) Между канон и литературна история. : Класика и литературна история. Сборник в памет на професор Любомир Стаматов. Унив. изд. „Неофит Рилски”, Благоевград, 2005, с. 42-53. ISBN 954-680-371-5.COBISS.BG-ID 1044869348


 
  Статия
 
 
  23411
 Христо Манолакев

1. Пенчева, А. Окастрени и кастрирани канони. - (Linguistic world / Езиков свят), 2010, № 1, с. 81. www.ceeol.com (последно отваряне 16.12. 2015). ISSN C614-4934. - 1312-0484. COBISS.BG-ID 1122961636

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/