Самоубийството на Свидригайлов.


Манолакев, Христо (2005) Самоубийството на Свидригайлов. Неуморният търсач. Сборник, посветен на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005, Изд-во „Аксиос”, с. 199-203. ISBN 954-310-017-9. COBISS.BG-ID 1044244452


 
  Статия
 
 
  23410
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/