Milev D. at al., Rendering RSS Channels in Web Pages.


Милев, Димо (2004) Milev D. at al., Rendering RSS Channels in Web Pages. Велико Търново , Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет


 В настоящия доклад се разглеждат основните моменти, свързани със създаването и развитието на RSS, както и начините за създаване и използване на RSS документи. Освен стандартните парсери за обработка на информацията от RSS файловете, важно значение имат и средствата за включване на RSS данни във Web-страници. Такива възможности предлага и езикът JAVA с пaкета RSS Utilities, разработен по поръчка на Sun Microsystems.
  Доклад
 RSS feeds, RSS parsers, Java, JSP Tag Library


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2341
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/