Из историята на руската книга в България през Възраждането (нови находки).


Манолакев, Христо (2004) Из историята на руската книга в България през Възраждането (нови находки). По следите на българската книга. Описи, находки, библиология. Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на д-р Маньо Стоянов. Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”. 2004, с. 202-216. ISBN 954-9546-17-9. COBISS.BG-ID 1042268900


 
  Статия
 
 
  23408
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/