Парите и раждането на сантименталния любовен сюжет.


Манолакев, Христо (2004) Парите и раждането на сантименталния любовен сюжет. Пари, думи, памет. С. Изд. Кралица МАБ”, 2004, с. 290-297. ISBN 954-533-059-7. COBISS.BG-ID 1042931428


 
  Статия
 
 
  23406
 Христо Манолакев

1. Чавдарова, Д. Rus(оист)кият идеал. Понятието „естественост” и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. Велико Търново, „Фабер”, 2009, с. 64. ISBN 978-954-400-100-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/