Мечтата на Попришчин. („Записки на един луд” на Н. В. Гогол и вълшебната приказка).


Манолакев, Христо (2004) Мечтата на Попришчин. („Записки на един луд” на Н. В. Гогол и вълшебната приказка). Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. С. Изд. Център „Боян Пенев”, 2004, с. 452-466. ISBN 954-8712-32-6. COBISS.BG-ID 1041960676


 
  Статия
 
 
  23405
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/