Повесть Пушкина „Пиковая дама” и вызов „открытого финала”.


Манолакев, Христо (2004) Повесть Пушкина „Пиковая дама” и вызов „открытого финала”. Болдинские чтения. Нижний Новгород (Россия), 2004, с. 69-74. ISBN 5-93126-030-7


 
  Статия
 
 
  23404
 Христо Манолакев

1. Юхнова, И. С. „Поэтика диалога и проблемы общения в прозе А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова“ - Диссертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки“. Код на специалността ВАК РФ 10.01.01. (дисертацията е защитена в гр. Нижни Новгород, Русия през 2012 г.). - http://cheloveknauka.com/poetika-dialoga-i-problemy-obscheniya-v-proze-a-s-pushkina-i-m-yu-lermontova#ixzz3OKGN5vkJ (последно отваряне 16.12.2015).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/