„Избор” и „Отговорност” - модерният либерален проект на ХVІІІ век през тематизацията на „женското самоубийство” в руската литература.


Манолакев, Христо (2003) „Избор” и „Отговорност” - модерният либерален проект на ХVІІІ век през тематизацията на „женското самоубийство” в руската литература. Модерността вчера и днес. С., Изд. „Кралица Маб”, 2003, с. 254-261. ISBN 954-533-053-8.COBISS.BG-ID 1041146852


 
  Статия
 
 
  23403
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/