„Gender” проблематиката в смисловите пространства на Пушкиновата проза.


Манолакев, Христо (2003) „Gender” проблематиката в смисловите пространства на Пушкиновата проза. Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ века. „Факел“, С. 2003, с. 137-144. ISBN 954-411-017-6.COBISS.BG-ID 1041820644


 
  Статия
 
 
  23402
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/