Романът „Престъпление и наказание” на Ф. М. Достоевски”: Убийството - сюжет, семантика, функционалност.


Манолакев, Христо (2003) Романът „Престъпление и наказание” на Ф. М. Достоевски”: Убийството - сюжет, семантика, функционалност. Словесност и литература. Юбилeeн сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов. Благоевград, 2003, с. 246-262. ISBN 954-680-282-4. COBISS.BG-ID 1041386212


 
  Студия
 
 
  23400
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/