Граници, регионална политика и регионално развитие в страните от Европейския съюз.


Димитров, Слави (2018) Граници, регионална политика и регионално развитие в страните от Европейския съюз. Международна научно-практическа конференция България на регионите’2018, 19-21 октомври 2018, Пловдив. Ред. проф. Д. Димитров. Академично издателство „Талант”, Пловдив, 2018, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. с. 41-48. ISBN 978-619-203-229-6 (on-line).


 Разглеждат се границите, регионалната политика и регионалното развитие на страните от ЕС. Всичко това е пречупено през призмата на възможностите за икономическо развитие и сътрудничество в областта на туризма.
  Доклад
 Граници, регионално развитие, регионална политика, ЕС
 Издадено
  23397
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/