Прозата на Н. В. Гогол.


Манолакев, Христо (2002) Прозата на Н. В. Гогол. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 116-139. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900


 
  Студия
 
 
  23391
 Христо Манолакев

1. Иванова, И. Повестта „Портрет” на Н. В. Гогол и рецепцията й сред студентите българисти. – В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция, Бургас, 2012, с.193. ISBN 978-954-8305-24-2. COBISS.BG-ID 1247563236

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/