Комедията „Горко на умния” на А. С. Грибоедов.


Манолакев, Христо (2002) Комедията „Горко на умния” на А. С. Грибоедов. Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. [Колектив – Румяна Евтимова, Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Людмил Димитров, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев]. Пловдив, Изд. къща „Хермес”, 2002, с. 15-21. ISBN 954-459-963-0.COBISS.BG-ID 1038908900


 
  Статия
 
 
  23388
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/